Mózg kobiety i mózg mężczyzny – różnice

Mózg kobiety i mózg mężczyzny – różnice

Nasze zachowanie, to, jacy jesteśmy na co dzień w znaczniej mierze podyktowane jest funkcjonowaniem naszego mózgu, który kształtują m.in. docierające do niego informacje ze środowiska. 

 
Naukowcy wiele lat temu, w sposób niemal rozstrzygający, udowodnili, że między mózgiem kobiety i mężczyzny istnieją znaczące różnice. Nie jest to jednak aż tak wielce zdumiewające, gdy weźmie się pod uwagę na przykład ogromne różnice anatomiczne między kobietami a mężczyznami.
 
Zawsze interesowało mnie jednak, jak naukowcy tłumaczą dające się powszechnie zaobserwować różnice w uzdolnieniach, preferencjach, sposobie zachowania się czy też wyrażania emocji, jakie możemy zaobserwować między kobietami a mężczyznami.
Zobaczcie, co na ten temat udało mi się zebrać z prac badawczych naukowców z całego świata.
 

Mózg kobiety i mózg mężczyzny – różnice 

Mózg mężczyzny jest o około 9% większy od mózgu kobiety. Nie znaczy to jednak, że kobiety mają mniej komórek nerwowych. Liczba neuronów tworząca mózg obu płci jest porównywalna, u kobiet jednak są one bardziej upakowane.

 
Badania wykazały też, że u kobiet podział funkcji między lewą i prawą półkulą mózgową jest mniej określony. Zarówno lewa, jak i prawa półkula kobiecego mózgu bierze udział w czynnościach werbalnych i wizualnych. Podczas gdy lewa półkula mózgu mężczyzny niemal wyłącznie kontroluje funkcje werbalne, prawa odpowiada za funkcje wizualne. 
 
Być może większe rozproszenie funkcji w mózgu kobiet sprzyja posiadaniu bogatszego słownictwa i lepszej pamięci wizualnej, natomiast większa centralizacja funkcji, jaka występuje u mężczyzn sprawia, że to właśnie oni wiodą prym w zadaniach matematycznych, wymagających abstrakcyjnego myślenia, w których rozwiązywaniu pomaga im prawa półkula. Badania aktywności elektrycznej mózgu wykazały, że kobiety do tego celu używają obu półkul mózgu, co jak widać nie przekłada się na uzyskanie lepszych wyników w tym zakresie. 

Mózg kobiety i mózg mężczyzny – emocje

Mózg to jednak nie tylko intelektualna machina. Determinuje on przecież nasze uczucia i określa sposób ich wyrażania. Sandra Witleson wykazała na przykład, że u kobiet funkcje emocjonalne obecne są w obu półkulach mózgowych, u mężczyzn natomiast zlokalizowane są w półkuli prawej. Być może to właśnie dlatego kobietom łatwiej jest mówić o swoich emocjach. U mężczyzn strona emocjonalna prawej półkuli nie jest aż tak dobrze połączona z funkcjami werbalnymi, mieszczącymi się w lewej półkuli i uważa się, że to właśnie z tego względu mężczyźni okazują kobietom swoją miłość raczej poprzez działanie, a nie rozmowę o uczuciach. 


Dowodem miłości mężczyzny są jego działania a nie deklaracje słowne 🙂
 

Mózg kobiety i mózg mężczyzny – połączenia między półkulami mózgu

Zaskakujące dla naukowców okazało się odkrycie, iż półkule mózgowe mężczyzn połączone są mniejszą liczbą włókien nerwowych niż kobiet. Badanie dotyczyło budowy ciała modzelowatego, które łączy obie półkule mózgu i, jak się okazało, pewien istotny jego obszar jest u kobiet grubszy niż u mężczyzn. Ponadto ciało modzelowate jako całość, w proporcji do całkowitej wagi mózgu, jest większe u kobiet niż u mężczyzn. W praktyce oznacza to, że między prawą i lewą połową kobiecego mózgu następuje wymiana większej ilości informacji. Dzięki temu mózg kobiecy jest przystosowany do otrzymywania i przetwarzania większej ilości informacji. To może tłumaczyć również zdolność kobiet do zapamiętywania większej ilości przypadkowych informacji i dostrzegania związków między faktami, których mężczyźni z kolei w ogóle nie spostrzegają. 
 
Różnic, jakie płyną z odmiennej budowy niektórych struktur mózgu kobiet i mężczyzn, z pewnością nie powinniśmy marginalizować. Warto poznawać te odmienności, nie tylko po to, by świadomej korzystać z mocnych stron swojego umysłu, ale by lepiej rozumieć płeć przeciwną i budować lepsze, oparte na wzajemnym zrozumieniu związki.  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright 2020 Mózg Aktywacja