MÓZG AKTYWACJA | Dziwny porządek rzeczy – nowa książka Antoniego Damasio
863
post-template-default,single,single-post,postid-863,single-format-standard,ajax_updown,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Dziwny porządek rzeczy – nowa książka Antoniego Damasio

07 Gru Dziwny porządek rzeczy – nowa książka Antoniego Damasio

W swojej najnowszej książce pt. Dziwny porządek rzeczy Antonio Damasio przedstawia swoją, popartą naukowymi dowodami, koncepcję funkcjonowania całego świata ożywionego, w której u podłoża znajdują się procesy związane z homeostazą czyli regulacją wszelkich procesów życiowych.

Zdaniem autora, życie w takiej formie, w jakiej nam się przejawia – począwszy od najprostszych organizmów jednokomórkowych, poprzez wielce złożony organizm człowieka i jego subiektywny świat myślenia i odczuwania, a zakończywszy na tym, co jest najbardziej charakterystyczne dla ludzkości – kulturze i cywilizacji, to przejawy działającej homeostazy.

Mechanizm ten istniał już przed milionami lat u najprostszych form organicznych i przyczynił się do rozkwitu życia, w takiej formie, w jakiej dziś możemy to obserwować. Autor łącząc perspektywę homeostazy z ludzkim odczuwaniem i kulturą tworzoną przez człowieka, umacnia więź między umysłem jednostki, zjawiskami społeczno-kulturowymi i naturą, uświadamiając jednocześnie czytelnikowi, że wszystko to, co tradycyjnie wiązaliśmy z humanistyką ma biologiczne korzenie.

Jest to książka z pewnością fascynująca i wyjątkowa z uwagi na to, że zaproponowany przez autora sposób rozumienia homeostazy wykracza poza dotychczasowe ramy i przez pryzmat właśnie tego nowego spojrzenia możemy lepiej zrozumieć siebie, swoje emocje, sposób myślenia, a także formę rzeczywistości, w której żyjemy.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz