Trening mózgu online
dla dzieci, dorosłych i seniorów.

Psycholog online. Ocena neuropoznawcza. Badanie osobowości.
Ćwiczenia na pamięć i koncentrację oraz na inne funkcje mózgu.

Trenuj i rozwijaj mózg za pomocą efektywnych sesji online!

TRENING MÓZGU – KONCENTRACJA

Koncentracja porównywana jest do światła reflektorów, które pozwala widzieć pewne rzeczy, podczas gdy inne pozostają w cieniu. Zdolność do koncentracji wspiera uczenie się i pamięć. Przed tym, jak zaczniesz ćwiczenie koncentracji, dowiedz się czym ona właściwie jest i dlaczego należy ją trenować.

W codziennym życiu koncentracja pomaga skupić się na rzeczach ważnych i pominąć rzeczy w danym momencie dla ciebie nieistotne. Koncentracja jest jednym z mechanizmów uwagi. Często jest wręcz utożsamiana z uwagą, ale należy pamiętać o tym, że uwaga jest procesem znacznie bardziej złożonym niż koncentracja, zajmującym wiele układów mózgowych.

Trening mózgu – koncentracja i inne mechanizmy uwagi

Uwaga działa jak brama do pamięci i wyobraźni. Decyduje o tym, co będzie, a co nie będzie zapamiętane, a także wybiera to, o czym myślimy, marzymy, a nawet to, co planujemy. Uwaga posiada wiele mechanizmów, dzięki którym możesz sprawnie funkcjonować i dlatego naukowo nazywa się ją złożonym procesem umysłowym, a bardziej potocznie – bramą do umysłu. 

Zobacz na poniższym schemacie umiejscowienie koncentracji na tle innych mechanizmów uwagi. 

 

Koncentracja i inne mechanizmy uwagi

 

Uwaga funkcjonuje w oparciu o poniższe mechanizmy:

 

 • Aktywacja – stan uwagi, umożliwiający szybki odbiór i reagowanie na bodźce o potencjalnym znaczeniu dla osoby.

 

 • Podtrzymywanie uwagi – zdolność do dowolnego, celowego utrzymywania przez dłuższy czas optymalnego poziomu gotowości do odbierania bodźców i reagowania na nie.

 

 • Selektywność – mechanizm ograniczający ilość informacji napływających do mózgu przez kanały zmysłowe i wybierający informacje potrzebne do realizacji zadania poznawczego, przede wszystkim myślenia i rozwiązywania złożonych problemów.

 

 • Koncentracja – proces polegający na zaangażowaniu jak największej puli zasobów uwagi w selekcję informacji potrzebnych do wykonania zadania przy jednoczesnym pomijaniu bodźców rozpraszających i sprzecznych wzorców reagowania.

 

 • Przełączanie uwagi zdolność elastycznej zmiany kierunku uwagi między różnymi zdaniami. Przenoszenie uwagi z zadania na zadanie wymaga zahamowania jednego procesu poznawczego i uruchomienia innego.

 

 • Podzielność uwagi – mechanizm rozdzielania uwagi między czynności wykonywane jednocześnie. Proces ten jest zależny od pojemności uwagi i tempa świadomie kontrolowanego przetwarzania danych.

W sprawnie działającym mózgu koncentracja oraz inne aspekty uwagi funkcjonują w optymalny sposób.

 

Trening mózgu – problemy z koncentracją

Ilość bodźców płynących z otoczenia jest zwykle nadmierna w stosunku do możliwości ich przetworzenia przez mózg.

Koncentracja jest więc przede wszystkim mechanizmem, który pozwala ci odrzucić i ignorować informacje niepotrzebne w danej chwili i skupić się (skoncentrować) na tym, co jest ważne „tu i teraz”. Koncentracja decyduje więc o subiektywnym charakterze twojej teraźniejszości. Niezwykle istotne jest zatem, aby działała w sposób optymalny. W innym razie problemy z koncentracją mogą utrudniać codzienne funkcjonowanie i realizację twojego pełnego potencjału.

 

Problemy z koncentracją – objawy

Trudności ze skoncentrowaniem się w dłuższym okresie czasu niosą wiele negatywnych objawów. Poniżej znajduje się zestawienie najważniejszych problemów z koncentracją. 

 • osłabienie uczenia się i pamięci
 • trudności ze zrozumieniem czytanego tekstu
 • gubienie wątku podczas rozmowy
 • nienadążanie za słyszanymi informacjami
 • trudności z liczeniem
 • obniżenie nastroju i stany depresyjne
 • trudności z zasypianiem

Ćwiczenia na koncentrację – efekty

Trening mózgu ukierunkowany na wzmacnianie procesów uwagi w znaczący sposób redukuje problemy z koncentracją. Jest przydatny dla dzieci i młodzieży jako proces usprawniający procesy uczenia się. Dorosłym trening koncentracji skutecznie pomaga w aktywizowaniu ogólnej sprawności poznawczej i obniżaniu ryzyka depresji, a seniorom  w przeciwdziałaniu procesom neurodegeneracyjnym.

Poniższy wykres obrazuje efekty uzyskane po 8 tygodniowym treningu mózgu. 

 

Trening uwagi – efekty

 

Ćwiczenia na koncentrację poprawiają jednocześnie działanie pamięci i redukują negatywne napięcia emocjonalne i optymalizują nastrój. Wzmacniają się także inne zdolności poznawcze (szybkie uczenie się, liczenie, słuchanie i czytanie ze zrozumieniem), które w ogromnej mierze są zależne od efektywnie działającej koncentracji. 

 

Poniższy wykres obrazuje efekty w zakresie pamięci i koncentracji uzyskane po 8 tygodniowym treningu mózgu. 

 

Ćwiczenia na pamięć i koncentrację – efekty

 

Sprawdź, co możesz zyskać zamawiając trening mózgu online. 

 

Umów trening mózgu i aktywuj koncentrację już dzisiaj!

Copyright 2022 Mózg: Aktywacja!