Trening mózgu online
dla dzieci, dorosłych i seniorów.

Psycholog online. Ocena neuropoznawcza. Badanie osobowości.
Ćwiczenia na pamięć i koncentrację oraz na inne funkcje mózgu.

Trenuj i rozwijaj mózg za pomocą efektywnych sesji online!

TRENING MÓZGU – ĆWICZENIE PAMIĘCI 

Ćwiczenie pamięci to seria specjalistycznych oddziaływań poznawczych, która ma na celu usprawnienie działania procesu pamięciowego oraz uaktywnienie przetwarzania informacji w obrębie poszczególnych rodzajów pamięci. Przed tym, jak rozpoczniesz ćwiczenie pamięci, dowiedz się, jak działa pamięć i jakie są rodzaje pamięci.

Pamięć to właściwość układu nerwowego do tworzenia i przechowywania śladów tego, co w każdej chwili doświadczasz. Pozwala ona na chwilowe bądź długotrwałe przechowywanie różnych informacji. Pamięć umożliwia też włączenie nowo zapamiętanych informacji w system wiedzy, który zbudowałeś w ciągu swojego życia i wielokrotnie wykorzystywanie tych informacji w różnych sytuacjach.

Sprawnie działająca pamięć to też podstawa twojej zdolności do myślenia i rozumowania, ponieważ osłabienie pamięci wywołuje dysfunkcje w logicznym funkcjonowaniu. Zaburzenie myślenia i rozumowania, które są wynikiem słabo działającej pamięci, w rezultacie negatywnie wpływają na emocje, zachowanie oraz komunikację z innymi. Dobrze więc, gdy pamięć funkcjonuje sprawnie, gdyż wówczas możesz realizować swój potencjał na wielu obszarach życia.

Trening mózgu – jak działa pamięć?

Działanie pamięci można opisać w trzech etapach, które obrazuje poniższy diagram. Każdy etap jest ogromnie ważny dla sprawnie działającej pamięci.

 

Diagram obrazuje, jak działa pamięć.

 

Prawidłowy proces przetwarzania informacji przez mózg zawiera:

 

 • KODOWANIE (zapamiętywanie) umożliwia wprowadzenie informacji do systemu pamięci oraz zamianę docierających bodźców w ślady pamięciowe.

 

 • PRZECHOWYWANIE przeciwdziała utracie dostępu do zakodowanej (zapamiętanej) informacji poprzez przekształcenie i modyfikacje zapisów pamięciowych.

 

 • ODTWARZANIE (wydobywanie) informacji dotyczy aktualizacji i wykorzystania informacji, które wcześniej zapamiętałeś.

 

Właściwe funkcjonowanie mechanizmów na jednym z etapów, nie gwarantuje jego prawidłowego przebiegu na innym z etapów. Problemy z pamięcią często są wynikiem osłabienia kodowania, przechowywania lub odtwarzania informacji.

Trening mózgu – jakie są rodzaje pamięci?

Współczesny podział pamięci opiera się na długości i trwałości przechowywania informacji oraz uwzględnia rodzaj zapamiętywanych informacji.

Rodzaje pamięci obrazuje poniższy model, w którym zaznacza się odrębność poszczególnych systemów pamięci oraz interakcje pomiędzy nimi.

 

Model obrazuje, jakie są rodzaje pamięci.

 

 

 

Trening mózgu obejmuje ćwiczenie pamięci każdego rodzaju. 

 

 • PAMIĘĆ OPERACYJNA (robocza) krótkotrwale przechowuje informacje, ale pozwala je aktywnie przetwarzać w zależności od wymogów sytuacji. Jest przez wielu naukowców wiązana z inteligencją.

 

 • PAMIĘĆ KRÓTKOTERMINOWA przechowuje niewiele informacji przez krótki czas, bez aktywnego przechowywania i przetwarzania informacji.

 

 • PAMIĘĆ DŁUGOTERMINOWA to trwały magazyn śladów pamięciowych teoretycznie o nieograniczonej pojemności. Pamięć długoterminowa w zależności od rodzaju nabywanej informacji, dzieli się na:
 • PAMIĘĆ PROCEDURALNĄ, do której dostęp jest automatyczny i dotyczy umiejętności ruchowych, informacje są tu nabywane przez bezpośrednie dostrajanie ruchowe do otoczenia.  
 • PAMIĘĆ DEKLARATYWNĄ zawierającą świadome informacje, w zależności od rodzaju zapisanych w pamięci treści, istnieje:  
  • PAMIĘĆ AUTOBIOGRAFICZNA będąca pamięcią zdarzeń i epizodów z własnego życia, ma charakter osobistych doświadczeń.
  • PAMIĘĆ EPIZODYCZNA zawierającą pamięć dotyczącą różnych zdarzeń mających swą lokalizację w czasie i przestrzeni.
 •  
  • PAMIĘĆ SEMANTYCZNA to wiedza dotycząca znaczenia słów, pojęć, kategorii, znajomości praw, zjawisk, faktów dotyczących świata, przyrody, historii czy kultury, powiązana jest z językiem i kojarzeniem różnych faktów.  

Ćwiczenie pamięci – efekty

Ćwiczenie pamięci jest częścią trening mózgu online i rozwija zdolność szybkiego i trwałego zapamiętywania oraz kojarzenia informacji. Jest przydatny dla dzieci i młodzieży jako proces wspomagający naukę, dla dorosłych w ramach prewencji zaburzeń poznawczych i depresyjnych oraz seniorów dla przeciwdziałania neurodegeneracji. 

Ocena neuropoznawcza wykonywana jest na początku treningu i sprawdza przebieg procesu pamięciowego (kodowanie, przechowywanie, odtwarzanie) i efektywność działania wszystkich rodzajów pamięci (operacyjnej, krótkoterminowej, długoterminowej). Na podstawie oceny neuropoznawczej opracowywany jest trening pamięci dostosowany do twoich indywidualnych potrzeb.

Poniższy wykres obrazuje efekty uzyskane po 8-tygodniowym treningu pamięci.

 

Trening pamięci – efekty

 

Sprawdź, co zyskasz zamawiając trening pamięci online. 

 

 

 

Umów trening mózgu online i aktywuj pamięć już dzisiaj!

Copyright 2022 Mózg: Aktywacja!