Trening mózgu online
dla dzieci, dorosłych i seniorów.

Psycholog online. Ocena neuropoznawcza. Badanie osobowości.
Ćwiczenia na pamięć i koncentrację oraz na inne funkcje mózgu.

Trenuj i rozwijaj mózg za pomocą efektywnych sesji online!

TRENING MÓZGU – MOWA

Nie jest tajemnicą, że dzięki mowie możesz opisać to, co czujesz, co widzisz, słyszysz czy też możesz wyrazić swoje oczekiwania. Funkcje językowe realizowane są przez złożony system umysłowy, powiązany z percepcją, pamięcią, myśleniem, a nawet inteligencją. Zdolność do sprawnego wypowiadania się zależy więc od sprawności aparatu artykulacyjnego, ale także od szeregu innych funkcji poznawczych.  

Mowa to system pozwalający na budowanie i rozumienie wypowiedzi językowych. Język pełni dwie podstawowe funkcje:

  • komunikacyjną – pozwala na porozumiewanie się i przekazywanie informacji
  • poznawczą – wspomaga wiele procesów poznawczych takich jak pamięć, myślenie, percepcja czy inteligencja

Trening mózgu mowa – efekty 

Zaburzenie funkcji językowych, opóźniony rozwój mowy mogą utrudniać prawidłowy rozwój poznawczy, a także mogą zaburzać rozwój inteligencji. Z tego względu trening mowy jest szczególnie ważny dla dzieci i młodzieży. U dorosłych oraz seniorów nagłe czy pochorobowe pogorszenie funkcji językowych jest sygnałem do rozpoczęcia specjalistycznej diagnozy i terapii neuropsychologicznej. 

Trening mózgu obejmuje ćwiczenie każdej funkcji językowej.

  • nawiązywanie spontanicznej rozmowy 
  • tworzenie prawidłowych gramatycznie zdań 
  • prawidłowa artykulacja 
  • tworzenie prawidłowej wypowiedzi pod względem brzmieniowym i intonacyjnym
  • rozumienie języka słyszanego oraz czytanego
  • nazywanie przedmiotów, zjawisk, sytuacji społecznych, zachowania ludzi
  • wypowiadanie i pisanie wyrazów oraz zdań bez zniekształceń  (błędy literowe, zamiana właściwych słów na inne)

 

 

Sprawdź, co możesz zyskać zamawiając trening mózgu online. 

 

Umów trening mózgu online i ćwicz funkcje językowe już dzisiaj!

Copyright 2022 Mózg: Aktywacja!