Jak zjednać sobie ludzi – metody agenta FBI

Jak zjednać sobie ludzi – metody agenta FBI

JAK ZJEDNAĆ SOBIE LUDZI – METODY AGENTA FBI

Źródłem większości problemów, jakie doświadczamy w relacji z drugą osobą, najczęściej jest nieumiejętność sprawnej komunikacji. Najczęściej konflikty międzyludzkie wynikają z tego, że strony po prostu nie są w stanie porozumieć się ze sobą. Ludzie nie są w stanie dogadać się ponieważ najczęściej, są skupieni głównie na sobie i swoich oczekiwaniach, jakie druga osoba ma im wypełnić, nie słuchają dokładnie, wysyłają agresywne sygnały niewerbalne (a często i werbalne!), nie wspominając już o braku umiejętności współczucia czy empatii…

Najnowsza książka pt. Jak zjednać sobie ludzi, napisana przez Robina Dreeke’a – byłego agenta FBI, identyfikuje podstawowe błędy, jakie w komunikacji z drugim człowiekiem popełnia każdy z nas.

Korekta tych błędów pozwala jedocześnie na wytworzenie planu czy systemu właściwej komunikacji z drugą osobą. Technik skutecznej komunikacji, jakie zaprezentowano w tej książce, można się z łatwością nauczyć. A trzymanie się tych podstawowych zasad podczas rozmowy pozwoli nawiązać doskonałą komunikację z otoczeniem.

W dobrej komunikacji z drugą osobą ważnych jest wiele czynników, które Robin Dreeke szczegółowo opisuje w swojej książce. Jednym z nich jest czynnik opisany jako ZARZĄDZANIE OCZEKIWANIAMI. Ze smutkiem stwierdzam, że jest to umiejętność, z którą spotykam się bardzo rzadko podczas rozmów z różnymi ludźmi, dlatego też pozwolę sobie pod rozwagę w tym miejscu wziąć właśnie czynnik skutecznej komunikacji, jakim jest zarządzanie oczekiwaniami.

Często jest tak, że gdy podejmujemy rozmowę z kimś, to mamy raczej jakieś własne oczekiwania, co do drugiej osoby i przebiegu prowadzonej rozmowy. Najczęściej oczekujemy, że druga osoba, z którą rozmawiamy, raczej nas zrozumie i doceni nasze położenie, punkt widzenia, albo plany, czy też będzie ciekawa nas samych… Zdaniem Robina Dreeke’a to ogromny błąd, jaki popełniamy w komunikacji z drugą osobą i świadczy o braku umiejętności zarządzania swoimi oczekiwaniami. Raczej – badajmy, analizujmy, kim jest nasz rozmówca i na tej podstawie kształtujmy oczekiwania. To jest właśnie umiejętność zarządzania oczekiwaniami. 

Nasze oczekiwania często odzwierciedlają nasze własne potrzeby i równie często są wypadkową naszych życiowych doświadczeń, przekonań, poglądów… A przecież ktoś, z kim prowadzimy rozmowę, wcale nie musi podzielać naszych oczekiwań, może nie mieć wystarczającego potencjału poznawczego, aby zrozumieć naszą sytuację, może mieć na uwadze tylko i wyłącznie siebie, swój punkt widzenia i swoje cele. Gdy rozmawiamy z taką osobą, bardzo często czujemy rozczarowanie, ponieważ ktoś nie sprostał naszym oczekiwaniom. Brak umiejętności zarządzania swoimi oczekiwaniami jest więc gotową receptą na brak porozumienia, czasami na konflikt w relacji, a w dalszej perspektywie – żywienie niechęci do danej osoby.  

Robin Dreeke, w swojej książce podkreśla, że umiejętne dostosowywanie swoich oczekiwań do rozmówcy, a więc zarządzanie swoimi oczekiwaniami wobec drugiej osoby, przede wszystkim ochroni nas przed rozczarowaniem i pozwoli skupić się na realnych właściwościach osoby, z którą aktualnie mamy do czynienia. I dopiero na bazie tego, w umiejętny sposób możliwe jest prowadzenie dalszej komunikacji, która przyniesie obu stronom jakieś korzyści i dobre samopoczucie. Jest to cel każdej skutecznej komunikacji! Pozwala też uniknąć tego, co się często dzieje w relacjach, czyli – przerwania komunikacji i po prostu nie rozmawiania ze sobą, braku zainteresowania drugą osobą, czy nawet konfliktu, żalu, wściekłości żywionych do drugiej osoby…

“Zarządzanie oczekiwaniami” jest jedną z 10 prostych metod Robina Dreeke’a, które mogą być stosowane razem lub osobno w skutecznej komunikacji. Wcielenie w życie którejś z metod podanych w książce Jak zjednać sobie ludzi  podniesie jakość Twojego życia i poprawi relacje w domu, pracy, podczas zabawy, a także ułatwi poznawanie nowych ludzi, dzięki czemu grono Twoich znajomych zacznie się powiększać. 

Jeśli jesteś osobą, której zależy na uzyskaniu większej pewności siebie podczas rozmowy z drugą osobą, chcesz posiąść umiejętność łatwego poznawania i zjednywania sobie ludzi, które posiadają agenci FBI, ta książka jest właśnie dla ciebie!

 

Copyright 2022 Mózg: Aktywacja!